Close
Close

Ticari kazancı ve iş yeri kira geliri olan bir kişi iş yeri kira gelirini beyannamede bildirmeli midir?

2020 yılı için Ticari kazancı ve işyeri kira geliri olan biri ne kadarlık istisna sonrası işyeri kira gelirini beyannamede bildirmelidir?

Ticari kazanç + işyeri kira gelir toplamı 2020 yılı için 49.000 TL’nin üstünde olması halinde gelirleri toplanarak beyan edilir. (GVK 86/1-c) 

Örnek: Ticari kazanç 32.000 + İş yeri kira geliri 18.000 = 50.000 TL Yıllık Beyanname verilir.

30.03.2020-30.03.2021 Tarihleri arasına ait 6.000 TL özel sağlık sigorta poliçesini 2020 yılı yıllık gelir vergisi beyannamesinden indirim konusu yapacağımız tutar 2020 yılında ödenen poliçeye ait tutarın tamamı mıdır? 

30.03.2020-31.12.2020 dönemine isabet eden tutar indirilir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts