Close
Close

Aralık ayında ilk defa kısa çalışma ödeneğine başvuru yapacak firmalar 7 günlük yarım ücret ödemesi yapmalı mıdır?

2020 Mayıs ayı itibari ile açılışı olan ve ilk defa KÇÖ başvurusu yapacak olan firmamızda personeller 21.11.2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılmıştır. Yeni düzenleme ile 01.12.2020 sonrası için başvuru yapılacaktır. Bu durumda işveren tarafından ücret ödenmesi gereken ilk 7 günlük ücret hangi tarihleri kapsamalıdır? Aralık ayı bordrosunda 7 gün çalışma,24 gün kçö olarak 18 kod ile mi bildirim yapılmalıdır?

Kısa çalışma tarihin başvuru tarihi olan 01.12.2020 tarihi esas alınmalıdır.

2020 Aralık bordrosunda 7 gün yarım ücret, 24 gün eksik gün kçö olarak bildirim yapılır.

Eksik gün kodu 18 kçö olarak bildirilir.

7 günlük yarım ücret ödemesi tüm işyerinde zorlayıcı neden meydana geldiği için tüm çalışanlar için yapılır.

İşyerinde KÇÖ yararlanamayacak olan personeller için 17.04.2020 işe girişi olup halen çalışanlar için nakdi ücretsiz izin destek ödemesine başvuru yapabilirsiniz.


Kısa çalışma ödeneği uzatılmıştır. Daha önce kısa çalışmaya başvurmamış şirketimizin personel işe girişleri 01.07/2020 tarihinden itibarendir. Şirketimiz personeli için kısa çalışma ödeneği olabilir mi?

01.12.2020 ve sonrası dönem için kçö başvurusu yapabilirsiniz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts