Close
Close

Akaryakıt Pompalarına Bağlanan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır?

Akaryakıt Pompalarına Bağlanan ÖKC’lerin Yeni Nesil ÖKC ile Değişim Zorunluluğu bulunmakta mıdır?

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3. Bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca; akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazların da Tebliğ kapsamına girdiği bir başka ifade ile bu cihazların da yeni nesil ÖKC olması gerektiği belirtilmiştir.

Ancak aynı Genel Tebliğin; 4 üncü bölümüne 466 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile eklenen (h) bendi gereğince; akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığınca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

Hali hazırda; münhasıran akaryakıt pompalarına bağlanacak yeni nesil ÖKC’lere ilişkin teknik bir kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanları hazırlanıp ilan edilmemiş ve zorunlulukların başlangıç tarihi Başkanlıkça henüz 34 belirlenmemiştir. Bu çerçevede; henüz akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazların yeni nesil ÖKC ile değişim zorunluluğu başlamamış olup, ilgili teknik kılavuz ve protokollerin yayımlanması ve belirlenecek zorunluluk başlangıç tarihine kadar eski nesil pompa ÖKC’lerin kullanılmaya devam edilmesi mümkün olup, bu tarihlerden sonra ise yeni nesil ÖKC kullanılmaya başlanması gerekmektedir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir