Close
Close

2020 Yılına ait faturanın KDV’si ne zaman kadar indirim konusu yapılır?

2020 yılına ait hizmet faturasının 2021 yılında KDV indirim konusu yapılıp yapılamayacağı; 2020 yılına ait hizmet faturasının 2021 yılında gider indirim konusu yapılır mı?

2020 yılına ilişkin faturada belirtilen KDV si 31/12/2021 tarihine kadar indirilir.

Türkiye’de yerel bir firma Afrika’da su kuyusu açtırıyor Afrika’daki firma Türkiye’deki firmaya fatura ediyor firma da A Derneği’ne faturalandırılacak fatura kesildiğinde KDV nasıl olmalıdır?

Firma Afrika’dan aldığı hizmet için (2) nolu KDV beyannamesi verecek ödenen KDV, (1) nolu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. 

Firma derneğe düzenlediği faturada % 18 KDV hesaplayacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts