Close
Close

Ortakların şirkete vermiş olduğu dövizli borçlar için kur değerlemesi yapılır mı?

Bilanço usulüne tabi şahıs firmamın 4. dönem geçici vergisine istinaden 31/12/2020 kur değerlemesi yaptığımda 35.000 TL kur zararı çıkmaktadır. Çıkan kur zararı da karlı bu işletmeyi zarara çevirmekte. Ben kar çıkarmak maksadında olmak kaydıyla 656’lı (değerleme sonucu çıkan) kur zararını 131’e atıp kar çıkartabilir miyiz?

Şahıs firmasında 131 hesap kullanılmaz.


Ortakların firmaya vermiş olduğu dövizli borçlara kur değerlemesi yapılacak mı?

Bilançoda yer alan Yabancı para değerindeki borç ve alacaklar dönem sonlarında kur değerlemesine tabi tutulur. (131-331 hesap dahil)


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts