Close
Close

1 Temmuz itibariyle eczaneler e-Faturaya geçmek zorunda mıdır?

9 Şubat tarihinde çıkan VUK 509′ göre Sgk ile anlaşma imzalamayan medikal malzeme satan firmalar 1 Temmuz tarihinden itibaren e faturaya geçmek zorunda mıdır?

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 509)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 526) Resmî Gazete Tarihi: 09/02/2021 Resmî Gazete No: 31390 MADDE 2

Aynı Tebliğin “IV.1.5. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir. “d) Bu Tebliğin “IV.1.4” numaralı bölümünün (a) fıkrasının (6) numaralı bendinde sayılanlar 1/7/2021 tarihinden itibaren, bu tarihten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.”


35 seri nolu Tebliğ’de yapılan son değişiklikler ile kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları bu madde eczacıların sigorta şirketlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna kesmiş oldukları faturaları kapsıyor mu? 

Eczaneler, Özel sağlık kuruluşları, Özel hastaneler ; Anlaşmalı kurumlara (SGK, Bank, Sigorta firmaları gibi ) düzenledikleri faturada 5/10 oranında KDV tevkifatı yapılacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts