Close
Close

Yurt dışı borçlanmasında bulunacak bir kişinin SGK başlangıcı hangi tarih olarak baz alınır?

Yurt dışı borçlanma ile emekli olacaklarda ilk işe giriş tarihi olarak hangi tarih esas alınır?

Sigortalılığın başlangıç tarihinin tespiti aşağıdaki şekilde yapılır: 

a) Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

b) Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan başvuru sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten, sigortalı ölmüş ise ölüm tarihinden, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. 

Birden fazla yurt dışı hizmet borçlanması yapılması durumunda sigortalılık süresi başlangıcı, en son borcun ödendiği tarihten, borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Hali hazırda bir çalışanımız mevcut şartları taşıdığından emekli olup emekli aylığı almak için Sgk ya başvuracak fakat aynı zamanda iş yerinde çalışmaya da devam edecek. Biz çalışana kıdem tazminatı ve birikmiş izin ücretlerini ödeyeceğiz ve Sgdp tabi olarak girişini yapıp çalışmaya devam ettireceğiz. Bu personelin gün kaybı yaşamaması için Sgk çıkışını ve Sgdp girişini ne zaman yapmamız gerekir?

İşçinin çıkışı yapılmadan emeklilik başvurusu alınmamaktadır. İşe girişte özellikli gün olan pazartesi günü işçinin çıkışı verilip emeklilik başvurusu e-devletten yapılıp alınan başvuru ile yine aynı gün işe girişi verilebilir. Ya da 1 gün ara verilip yarın işe alacağım esası dikkate alınarak pazartesi dışında bir gün de seçilebilir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts