Close
Close

Yıl sonunda hizmet sözleşmesini fesih eden mali müşavirler firmanın kurumlar beyannamesini beyan etmeli midir?

2020 yılı sonuna doğru bir limited şirket müşterimde ortak değişikliği oldu. Muhasebe ücretini ödemek istemedi, aramızda sıkıntı da oldu. 2021 yılında kendi muhasebecisi ile çalışmak istediğini söylüyor. Değişen mevzuata göre aşağıdaki sorularım hususunda nasıl bir yol izlemem gerekiyor?
1- Şirketle olan sözleşmemi hem maliyeden hem de Türmob’dan mı feshetmem gerekiyor? Feshetmem gerekiyorsa 31.12.2020 tarihinden itibaren kaç gün içinde feshetmeliyim? 
2- Firmanın 2020/4. Dönem muhtasar ve Aralık/2020 KDV beyannamelerini verdim. Ayrıca 2020/4 dönem geçici vergi beyannamesi ile 2020 yılı kurumlar vergi beyannamesini ben mi vereceğim? Yoksa yeni muhasebecisi mi verecek? 
3- Firmanın defterlerini yazdırdım, kapanış tasdiki yaptırması gerektiğini de söyledim. Tüm defter ve belgelerini de bir tutanak tutarak teslim ediyorum. Başka bir yükümlülüğüm kalıyor mu? 

1-  Türmob sözleşmesinin iptali için süre yok. Ancak 31/12/2020 tarihinde feshedilir. 

Siz fesih yapmazsanız yeni meslek mensubu sözleşme giremez. GİB sözleşmesi için ise en son beyannameyi verdiğiniz tarihten itibaren 15 gün içinde feshedebilirsiniz. 

2-2020/4 dönem geçici vergi beyannamesi ile 2020 yılı kurumlar vergi beyannamesini siz vereceksiniz fesih işlemini bu beyannameler verildikten sonra yapacaksınız. Teknik sorun için gerekirse GİB’e beyan bölümü ile görüşünüz. 

3- Deftere ve belgeleri tutanak ile teslim etmeniz yeterlidir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts