Close
Close

Yapılan İhracatta E-Fatura ve Gümrük Beyannamesindeki Eşya Tanımı Aynı Olmak Zorunda mıdır?

1- YAPILAN İHRACATTA E-FATURA VE GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEKİ EŞYA TANIMI AYNI OLMAK ZORUNDA MIDIR?
İhracatta E-fatura ticari eşyanın tanımı ile beyannamedeki eşyaların tanımları yani ihracat faturasına yazılan bilgilerle Gümrük Çıkış Beyannamesi üzerinde yer alan bilgiler birbiriyle uyumlu olmalıdır. Özellikle DİİB (Dahilde işleme izin belgesi) işlemlerinde bu konu çok önemlidir.

2- GÜMRÜKLERDE BEYANNAMELERİ MUAYENE MEMURUNUN KONTROL ETMESİ HALİNDE E-FATURA DÜZELTMELERİ NASIL YAPILACAKTIR?
Pilot olarak uygulanan yeni uygulama ile gümrüklerde tescil memuru incelemesi kaldırıldı, doğrudan muayene memuru beyannameyi kontrol etmektedir. İhracat e-faturada yetki kime verilirse kontrol ve kabul/red yanıtı söz konusu yetkili tarafından verilir. Bununla birlikte ihracat faturasını düzenleyip gönderen ihracatçı da tescile kadar red mekanizmasını kendisi de tetikleyebilecektir. Tescil aşamasından sonra ret yetkisi sadece Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeline bırakılmıştır.

3- GTIB (GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU) NUMARASI KAÇ KARAKTER OLACAK VE KONTROLÜ HANGİ SEVİYEDE OLACAKTIR?
GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) NO zorunlu alandır ve noktasız 12 haneli olacak şekilde girilecektir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir