Close
Close

Yabancı uyruklu şirket ortaklarının SGK e-tebligat başvurusu nasıl yapılır?

Yabancı uyruklu 99 ile başlayan T.C. kimlik numaralı mükellefler e-devlet üzerinden SGK E-TEBLİGAT başvurularını gerçekleştirememektedirler-DEVLET tebligat sisteminde yabancı uyruklu şirket yöneticileri için şirket bilgileri görünmemektedir. Bu konu ile alakalı ne yapmalıyız?

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ’nde ; Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru 

MADDE 6 

(1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zorunluluğun başladığı tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT’ye yapılır. 

(2) Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler eklenir: …………………… 

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. …………………………………. 

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.


BENZER İÇERİKLER

SGK dosyası iz olmuş mükellefler SGK E-Tebligat uygulamasına başvuru yapmalı mıdır?

Personel çalıştırmayan fakat daha önce SGK dosyası açmış firmalar SGK e-tebligat sistemine kaydolmak zorunda…

SGK e-tebligat sistemine başvurular başladı mı?


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts