Close
Close

Kar dağıtımında vergi istisnası var mıdır?

Limited şirkette kar dağıtımında vergi ödemeleri tutarı ne olur? Örnek 100.000 TL dağıtılacak 1/2 si muaf mıdır?

Kar dağıtımında muafiyet olmaz. Dağıtılan kardan %10 gelir vergisi stopajı yapılır. 

Kâr payı elde eden gerçek kişi için msi olarak beyan sınırı olur. 

Gvk 22. Maddesine göre elde edilen kâr payının yarısına istisna uygulanır. 

İstisna uyguladıktan sonra kalan tutar 2021 yılı için 53.000 TL, 2022 yılı için 70.000 TL’nin üstünde ise Menkul Sermaye İradı olarak yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir.


BENZER İÇERİKLER

Ödenmemiş sermayesi olan bir şirket kar dağıtımı yapabilir mi?

Kar dağıtımında uygulanacak gelir vergisi stopaj oranı nedir?

Tasfiye halindeki şirketlerin kar dağıtımı stopaja tabi midir?


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts