Close
Close

Ticari mal alımının muhasebe kaydı nasıl olmalıdır?

Tarafımıza ticari mal teslim edilmeden önce fatura düzenlenecek. Fatura düzenlendiği esnada herhangi bir ödeme yapılmayacak. Ödeme mal teslimi ile gerçekleşecek. Bu kapsamda tarafımıza düzenlenen fatura için aşağıdaki muhasebe kaydı uygun mudur?

—————————– / ————————————

153-Ticari Mal 

191-İndirilecek KDV 

320-Satıcılar 

—————————– / ————————————


Bilanço usulüne göre defter tutan bir mükellef, hesabına müşterilerinden gelen bedellere ilişkin bir kısmını işletme giderleri için ayırmakta, diğer kısmını kendi şahsi hesabına aktarıp bu kısmı harcamaktadır. Sorumuz şahsi hesabına aktardığı bu bedellere ilişkin bilanço usulünde nasıl bir yevmiye kaydı yapmalıyız? 331-131 kullanılamayacağı görüşündeyim?

GV mükellefleri 331-131 hesap kullanmaz. Şahsi hesaplar ile işletmeye ait hesapları mükellef kendisi ayıracak Ticari işlemler için ayrı banka hesabı kullanması gerekir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts