Close
Close

Sağlık hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı nedir?

Hasta muayene etmek, gerektiğinde hastane ortamında hasta ameliyat etmek üzere faaliyet göstereceğiz. İki hekim ortaklı tüzel kişi firmayız. KDV oranı olarak ne uygulayacağız?

Sağlık hizmetleri de 2007/13033 sayılı KDV Oranlarına İlişkin Genel Kararname’nin II sayılı Listenin B-21. bölümünde belirtilmiştir ve buradaki şartları sağlayan sağlık hizmetlerinde KDV oranının % 8 olduğu ifade edilmiştir. 

Bu maddedeki şartları sağlamayanlar için uygulanacak KDV oranı ise% 18’dir. 

“B-21- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri, için uygulanacak KDV oranı % 8 dir.” % 8 Uygulaması için Serbest çalışan hekim, Sağlık şirketi ayrımı olmaz.


Hurdacılık ve 2.el eşya ticareti faaliyeti yürüten mükellefim, yıkılmakta olan binalardaki kapı ve pencereleri anlaşma ile söküp kendi dükkanında satmaktadır. Söz konusu faaliyetteki binalardan sökülen kapı ve pencerelere gider pusulası düzenlenirse stopaj oranı kaç olmalı ve satarken fatura kestiğimizde kdv oranı ne olmayı ve başka yükümlülüklerimiz var mıdır?

Gider pusulası ile alınan hurdalar için % 2 GV stopajı yapılır. Satış da ise % 18 KDV tahsil edilir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts