Close
Close

Süresinde yapılmayan işler nedeniyle düzenlenecek ceza faturasında KDV hesaplanmalı mıdır?

Siparişe dayalı bakım onarım işlemlerinin (Hizmet) süresinde yapılmaması sebebi ile Alıcı tarafından düzenlenecek gecikme cezası faturası KDV’li olarak mı? 

Düzenlenecek faturada KDV hesaplanacaktır. 3065 KDVK Matraha Dahil Olan Unsurlar Madde 24 Aşağıda yazılı unsurlar matraha dahildir: 

a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar, 

c) Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.

Bilindiği üzere ithalat beyannamelerinde form BA bildirimlerinde ilk sayfada yer alan KDV matrahını beyan ediyoruz. Yalnız matraha dahil edilen bedeller arasında faturasız olan navlun taşıması vb gibi gider kalemleri yer almakta. Ayrıca malın gümrükten girebilmesi için bedeli belirli bir tutarın altında ise gümrükte kayıt bedeli adı altında bir bedel ekliyorlar ve bunu da matraha dahil etmek durumunda kalıyoruz. Faturasız olan giderler ve kayıt bedeli miktarını muhasebeleştirme sırasında alacak kısmı için hangi hesabı kullanmalıyız? 

Faturasız giderler B formunda nasıl beyan edilir? Faturasız belgesiz işlem yapmak vergi suçunu içerir. Fatura ve belge olmadan kayıt yapılmaz.

Firmamız e-fatura mükellefidir. 5 ağustosa kadar ağustos ayı için faturalar kesmiştir. Mükellef 5 Ağustos’ta 31 Temmuz’a E-fatura kesmiştir. Bunun usulen sakıncası var mıdır?

Faturalar 7 gün içinde düzenlenmelidir ve kesinlikle faturaların müteselsil olarak sırası tarih ve seri bazında bozulmamalıdır. Özel usulsüzlük cezası ile karşı karşıya kalınabilir iyi günler

E-Arşiv fatura iptali olabilir mi? 

5 bin ve 30 bin TL üzeri faturalar için GİB Portalını kullanarak faturanızı düzenlediyseniz; alıcı ve satıcının ilgili hatalı faturayı kayıtlarına almaması yeterlidir. 

E-arşiv fatura mükellefiyseniz de özel entegratörünüz ile görüşmelisiniz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts