Close
Close

Şube açılışlarında SGK tescili yapılmalı mıdır?

SGK dosyası bulunan ve merkezle aynı ilçe sınırları içinde şube açan bir firmanın şube açılışını SGK’ya bildirme süresi nedir?

5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenlemeye istinaden işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlü tutulmuşlardır.


İstanbul’da merkezi olan gıda toptan ticareti yapan firmamız, Antalya’da yeni bir depo niteliğinde işyeri kiraladı ve işleri yürütecek olan kişide Antalya’da ikamet etmektedir. İşyeri tescilini Antalya’daki depo adresine mi yapsam, yoksa İstanbul’daki merkez adresine mi yapmalıyız?

Açılan her bir şube için ayrı SGK dosyası tescil edilmesi ve şube çalışanlarının da bu dosya üzerinden bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts