Close
Close

Sokağa çıkma kısıtlamalarına denk gelen dava açma süreleri yasak sonrasına uzatıldı mı?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında ev ile iş arası dışında mükelleflerime gidip gelmem gerekmektedir. Bu kapsamda yollarda cezaya maruz kalma durumu olabilir mi? Genelgede sadece ev ile iş arası yazmaktadır. Ne yapmalıyım?

TÜRMOB

MESLEKİ KAMUOYUNA DUYURU…! 

Değerli meslek mensupları,

İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca üretilen çalışma izni görev belgelerinin adres bölümlerinin hatalı olduğu, güncelleme işlemlerinin nasıl yapılacağı, güncelleme yapılır ise yeni belge üretilip üretilmeyeceği şeklinde sorular yöneltilmektedir.

1-) Çalışma izni görev belgeleri bir defaya mahsus, e-Birlik sisteminde yer alan veriler kullanılarak İçişleri Bakanlığı tarafından üretilmiş ve PDF formatında Birliğimize teslim edilmiştir. Başka bir anlatımla sistem dinamik bir yapıda çalışmamaktadır. Dolayısıyla belge üzerinde yer alan bilgilerin güncellenmesi ve yeni belge üretilmesi mümkün değildir.

2-) Adreslerdeki sorunlar belgeyi geçersiz kılmamaktadır. Meslek mensupları yaptıkları işin doğası gereği bulundukları şehir içerisinde iş planları çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacaktır.

3-) Çalışanlar listesine kayıtlı olan ve mükellefiyeti bulunan meslek mensupları ile mesleki şirket ortakları e-Devlet sisteminden de görev belgesi alabilecektir. Bu durumdaki meslek mensupları e-Devlet sisteminden belge alırken adreslerini beyan usulü ile doldurabileceklerdir.

4-) e-Birlik sisteminden yalnızca meslek mensupları görev izin belgelerini alabilirler. Aday meslek mensupları ve meslek mensuplarının çalışanları görev belgesini e-devlet üzerinden alabilirler.

5-) Meslek mensupları, görev belgelerinin işveren bölümünde kendi kaşe ve imzalarını kullanacaklardır.

6-) Karantinada oldukları için kendilerine belge düzenlenemeyen meslek mensuplarından mesleki şirket ortak ve yöneticisi olanlar ile büro faaliyetinde bulunanlar karantinadan çıkışlarında e-devlet üzerinden görev belgesi alabileceklerdir. Karantinadan çıkan ve hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarına yeni belge düzenlenmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ile görüşülmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.


04/04/2021 tarihinde tebliğ olunan vergi ceza ihbarnamesine vergi mahkemesinde itiraz davası açma hakkı son günü 03/05/2021 tarihine denk gelmektedir. Bu tarih pandemi yasakları içerisinde olduğundan dolayı dava açma hakkı 17/05/2021 yasak bitiş tarihi ne kadar uzayabilir mi? 

Yasaklar nedeni ile Dava açma süreleri uzamamaktadır. Böyle bir düzenleme yok. 

03/05/2021 tarihine kadar dava açılması gerekmekteydi.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts