Close
Close

Şirket aktifine kayıtlı arsa ve tarla satışlarında vergi istisnası var mıdır?

Şirket aktifinde kayıtlı olan arsa veya tarla satışında vergi çıkar mı? 

Aktifte kayıtlı G.menkullerin satış bedeli ile alış bedeli arasındaki fark kurum kazancıdır. 

Ancak; Satışından elde edilen karın % 50’sinin KV den istisnası söz konusudur. 

İstisnadan yararlanmak için KVK 5. maddesini inceleyiniz Koşullar ve şartlar uygunsa elde edilen kazancın % 50 KV den istisna edilir. 

Diğer taraftan 2 yıldan fazla elde tutulan G.menkullerin satışı için KDVK 17. maddesindeki koşullar var ise Düzenlenecek Faturada KDV hesaplanmaz. KDV istisnası uygulanır.

Şirket aktifinde 400.000 TL değerle kayıtlı gayrimenkul 8 milyon TL’ye satılacaktır. Bu satıştan dolayı elde edilecek kazanç nedeniyle şirket bir sonraki yıl E-defter e geçmek zorunda mıdır?

Gayrimenkul satış geliri esas işle ilgili SATIŞ hasılatı değildir. 

Bu satış için yapılacak muhasebe kaydı 600 hesap kullanılmadığı için Gayrimenkul satış geliri e defter geçiş için kullanılmayacağı görüşündeyiz. GİB’den özelge almanızı öneririz.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts