Close
Close

Sebze meyve teslimlerinde kullanılan kasalar için Gekap beyannamesi bildiriminde bulunmalı mıyız?

Sebze meyve halinde alım satım/ toptancılık yapan bir mükellefim var. İstanbul Bayrampaşa sebze meyve halindeki büyük firmalardan kasalar ile satın alıp kendi ilçesindeki halden yine aynı kasalar ile toptan satış yapıyor. Bu durumda gekap beyannamesi vermesi gerekir mi? 

Piyasaya süren olarak satın aldığı yer gekap beyannamesi verecektir.


Su dolum tesisi olan bir mükellefin aynı zamanda boş 19 lt damacana da satıyor. Fabrikadan alıyor bayilerine satıyor. GEKAP da bunu bildirmemiz gerekir mi yoksa üretici firma mı bildirecek?

Damacanayı satan mükellef gekap beyannamesini verecektir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts