Close
Close

Özel inşaatlarda çalışan personeller SGK primlerini kendileri mi öder?

Vergi mükellefiyeti olmayan kişi kendi arsası üzerine 2,5 katlı yazlık inşaatı yapacaktır. Sgk dosyası açıldıktan sonra vergi dairesinde stopajdan dolayı vergi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmekte midir?

Vergi mükellefiyeti açılmayacak ÖZEL İNŞAAT da çalışanlar için GVK 64/3. maddesine göre işlem yapılır. 

Çalışanlar kendi vergileri için ikametlerinin olduğu VD müracaat ederler 64. maddeye göre hesaplanan tutarı kendileri öder (GVK 118)


Diğer Ücretler


Madde 64

Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 25’idir
1. Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar; 
2. Özel hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 
4. Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 
5. Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştayın müsbet mütülaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
Diğer ücretler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bunlar beyannameye ithal edilmez.

Diğer (*) Ücretler Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme
Madde 118
Diğer ücretlerin vergisi:(**) 
1. Öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı takvim yılının ikinci, diğer yarısı sekizinci ayında; 
2. Takvim yılının birinci yarısı içinde işe başlayanlarda, yıllık verginin yarısı verginin karneye yazıldığı ayda; diğer yarısı takvim yılının sekizinci ayında; 
3. Takvim yılının ikinci yarısı içinde işe başlayanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; 

Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts