Close
Close

Mahkeme kararı ile işletme kayıtlarında yer alan demirbaşın başkasına devredilmesi durumunda fatura düzenlenmeli midir?

Serbest meslek kazancı mükellefimizin boşanması neticesinde, defterinde kayıtlı Otomobilin, protokol ve mahkeme kararı (bedel tespit edilmemiştir) ile eski eşine devredilmesi durumunda serbest makbuzu kesilmesi gerekir mi?

Otomobil için emsal bedelde e-smm düzenlenir. KDV hesaplanır GV stopajı hesaplanmaz.

Mükellefim A, reklam ajansı hizmeti vermektedir. Müşterilerinin reklamlarını dijital platformlar üzerinden yayınlanmaktadır. Hizmet aldığımız bu firmalar bizlere kestiği faturaları tevkifatlı düzenlemektedir (Ticari Reklam Hizmetleri – 3/10). Anlaşmamız gereği bizde bu firmalara “risturn,ciro primi” faturası düzenlemekteyiz. Bizlerin düzenlediği bu faturalarda KDV oranı 3/10 şeklinde mi yoksa KDV tevkifatı yapılmadan mı düzenlenmelidir?

Sizin düzenlediğiniz fatura “reklam hizmeti ” değildir. KDV tevkifatı yapılmaz.

_____________________________________________________________________-

Reklam ve işgücü temini hizmeti veren bir firma düzenleyeceği faturadaki KDV tevkifatı oranı ne olmalıdır?

Oyunculuk ajansı faaliyeti yapan mükellefimin şirketinde sigortalı olarak hizmet veren oyuncusu bir reklam işinde rol aldı. Bu güne kadar benzeri işler için İşgücü temini kapsamında 9/10 KDV tevkifatlı fatura kesmekteydi. 35 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında her türlü reklam işine 3/10 KDV tevkifatı getirilmiş olup sigortalı çalışan oyuncuların reklam bedeli faturalarını hangi KDV tevkifat türünden keseceği hususunda bilgi verebilir misiniz?

TİCARİ REKLAM Tebliği de aşağıdaki tanımlama yapılmaktadır. 

2.1.3.2.15.2. Kapsam Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. 

Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Buna göre, KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar tarafından, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımlarında (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. 

Bize göre iki iş bir arada yapıldığı için yüksek oranda olan oran (9/10) uygulanır ise sorun olmaz. Ancak bu konuda GİB den özelge almanızı öneririz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts