Close
Close

Konut teslimlerinde KDV oranı nedir?

Büyükşehir belediyesi sınırları içinde 2020 yılı sonrası almış olduğumuz ruhsat ile yapılan 2 ve 3. sınıf (birinci sınıf ve lüks inşaat harici) inşaatlar ile ilgili yapılan teslimlerde KDV oranı hakkındaki görüşünüz nedir?

Yapı ruhsatı 01.01.2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 01.01.2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde (BKK’ daki şartları taşıyan) Büyükşehir Belediyelerindeki lüks veya Birinci Sınıf İnşaatların Net alanı 150 m2’ye kadar olan KONUTLARIN Tesliminde; binanın üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunun 29. Maddesine istinaden Tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri; 

1)- 1.000-TL kadar olan konutların tesliminde % 1 

2)- 1.000-TL ile 2.000-TL arasında olan konutların tesliminde % 8 

3)- 2.000-TL ile ve üzerinde olan konutların tesliminde % 18 

2 ve 3. sınıf (birinci sınıf ve lüks inşaat harici) inşaatlar ile ilgili yapılan teslimlerde KDV oranı 150 metrekarenin altında ise % 1 üstünde ise % 18 uygulanır.

Şahıs bilanço esasına göre defter tutan müteahhit mükellefim 2020 yılında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. Bu inşaata ilişkin ruhsat 2021 yılı içerisinde alınacaktır. 2020 yılında bu sözleşmeye ilişkin yapmış olan giderleri 2020 yılında defter kayıtlarına girebilir miyiz?

Vergi uygulamalarına göre birinci öncelik ruhsat değildir. 

Fiili inşaat faaliyetinin başlamasıdır. 2020 yılında yapılan harcamalar deftere kaydedilir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts