Close
Close

Belirli süreli çalışan personellerin sözleşme bitiminde işten çıkışları işten çıkarma yasağı kapsamında mıdır?


Belirli süreli iş sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle çalışanın iş akdi kendiliğinden sona ermekte ve yeni sözleşme de yapılmamaktadır. 

1)İşten çıkarma yasağı olduğu durumda iş akdinin bu şekilde kendiliğinden sona ermesi işten çıkarma yasağına aykırılık taşımakta mıdır? 

2) Bu şekilde sona eren iş akdi nedeniyle çalışanın kıdem, ihbar ve işsizlik ödeneği hakları saklı mıdır? 

1.kod 5 Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi ile çıkış yapılır ve fesih yasağı kapsamında değildir. 

2. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimi ile sona ermesi durumunda; sözleşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi hali 14.maddede sayılan sona erme biçimlerinden olmadığından, diğer bir ifade ile belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden; işveren tarafından yapılmış bir fesih söz konusu olmadığı için, işçinin kıdem tazminatına hak kazanması mümkün değildir. 

Belirli iş sözleşmesinin bir proje ya da bir olgunun tamamlanması esasına dayalı olarak yapıldığı varsayılarak karar netleşir.

Hizmet akitlerinde süre birleştirmesi hangi durumlarda yapılmaz. 

Örneğin 2012 senesinde işe girmiş bir kişi aynı sene çıkışı yapılıyor. Daha sonra 2015 senesinde tekrar işe giriyor. Mahkemelik bir durum oluyor ve bu aradaki 3 senelik boşluk sanki SGK’lı imiş gibi görünüyor. Bu konu hakkında yardımlarınızı rica ederim?

İşçi daha önceki çalışmaları sırasında kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde işten çıkmış veya çıkarılmış, ancak kendisine herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmamışsa, bu işçi o işyerine tekrar girdiğinde daha önceki çalışma süreleri de kıdemine dahil edilecektir. 

Konuyla ilgili bir Yargıtay kararında da aynen; “1475 sayılı yasanın 14/2. maddesi, işçinin aynı işverene bağlı olarak bir ya da değişik işyerlerinde çalıştığı sürelerin kıdem hesabı yönünden birleştirileceğini hükme bağlamıştır. 

O halde kıdem tazminatına hak kazanmaya dair sürenin hesabında da işçinin daha önceki fasılalı çalışmaları dikkate alınır. Bununla birlikte, her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesi hizmet birleştirmesi için gerekli bir koşuldur.” açıklamalarına yer verilmiştir. (22. Hukuk Dairesi – 2017/11325 E., 2018/5256)


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts