Close
Close

Kısa çalışma ödeneği alınan günler kıdem tazminatı hesaplanmasında dikkate alınır mı?

01.04.2020 tarihinde ücretsiz izne ayrılan personele 17.04.2020 tarihinde yayınlanan genelge gereği 14 günlük ücretsiz izin maaş desteğine başvuruldu. Bu personel için kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 1 haftalık yarım maaş ve SGK Primi ödemek gerekiyor mu?

4857 Sayılı İş Kanunu 40. maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir” hükümleri yer almaktadır. Eğer işyerinizde faaliyet tamamen ya da kısmen durmamış ise 7 gün uygulaması yapmayacaksınız.

Kısa Çalışma sürecinde çalışılmayan ve SGK primi ödenmeyen günler kıdem tazminatı hesaplamasında çalışılmış gibi sayılmakta mıdır?

Zorlayıcı nedenlerle iş sözleşmesinin askıya alınması hali olan kısa çalışma ödeneği süresince çalışılmayan günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmamaktadır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts