Close
Close

Kepçe ve nakliye hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulanır mı?

Serbest meslek mükellefi oyunculuk, sunuculuk, internet paylaşım bedeli gibi olabilecek serbest meslek makbuzlarında 01.03.2021 tarihi itibariyle KDV tevkifatı uygulanacak mı? Uygulanacaksa tevkifat oranı ne olacaktır?

KAPSAM KDV mükellefleri tarafından (Serbest meslek erbabı dahil) , 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

KAPSAMda belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV’den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.

1- Hafriyat işlerinden kepçe çalışması ve nakliye yapıldığından fatura kesiminde tevkifat uygulaması yapılacak mı? 

2- Hafriyat işinin bir kısmını alt bir firmaya yaptırması durumunda hem mükellefimiz hem de alt firma fatura kesiminde tevkifat uygulayacak mıdır? 

KDV tevkifatı Kara yolu ile taşımacılık hizmetinden yapılır. Kepçe faaliyetinde tevkifat olmaz. 

Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat kendisi yapmayıp, bir başka firmaya devretmesi durumunda, malları taşınanlar tevkifat uygulanmayacaktır. 

Ancak; taşımacılığı fiilen yapan alt firma, taşımacılık hizmetini yapan firmaya düzenleyeceği faturada 2/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts