Close
Close

27103 sayılı SGK teşvikinden faydalanan bir iş yerinde ortalamaya ilave olunacak personel sayısında bir düşüş olabilir mi?

Mükellefin toplam 6 çalışanı olup 2 işçisi 27103 sayılı teşvikten faydalanmaktadır.

İlave sayı 4 olup 1 işçisi (teşviksiz işçisi) 28.02.2021’de işten ayrılmıştır. Ayrılan işçiyle beraber ortalama sayı düşmüşmüdür, 2 işçi şubat ayı için yine teşvikten faydalanabilir mi? Martta işçi girişi olursa sayı tekrar 6 ya çıkıp yine 2 işçinin teşviki devam eder mi?

17103/27103 teşvikinde bu hesaplama her bir yılda işe alınan sigortalılar için yıl bazında ayrı ayrı yapılmaktadır. 

Bu anlamda 17103/27103 teşvikinde 2018 yılı içinde işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2019 yılında işe alınan sigortalıların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı, 2020 yılında işe alınanların tamamı için bir tane ortalama sigortalı sayısı belirlenmektedir. 

Bu şekilde yapılan hesaplama sırasında küsurat sayısının 0,01 ila 0,49 olarak çıkması halinde (0) olarak dikkate alınmakta, 0,50 ila 0,99 olarak çıkması halinde tama iblağ edilmektedir. Sigortalının işe alındığı tarihten önceki takvim yılında sigortalı çalıştırılmamış olması halinde ise ortalama sigortalı sayısı 0 (sıfır) olarak hesaplanmaktadır.

Ağustos 2020 tarihinde işe alınmış olan personel ile ilgili 27103 sayılı teşvikten faydalanmıştık. Kanun kapsamı 31.12.2020 itibari ile sona erdi. Personelin normalde faydalanma süresi (Kanun süresi olsa idi) 18 ay olacaktı. Bu personel ile ilgili olarak pandemiden dolayı ortaya çıkan yeni çıkan teşviklerden yararlanabilir miyiz? 

2 Aralık 2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3248 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4447 İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici 19 uncu madde kapsamında uygulanan 17103/27103 İlave İstihdam Teşviki 31/12/2020 tarihinden 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır. Eğer işçinizin hak kazandığı 18 ay dolmamış ise 27103’ten uzama ile yararlanmaya devam edebilirsiniz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts