Close
Close

Kâr payı ödemeleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde bildirilir mi?

2019 yılı kâr payı brüt 70.589,00 TL olan bir kişi bu geliri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeli midir?

GVK 22/3. maddesine göre elde edilen Kâr payının ½’si istisnadır.

Verdiğiniz rakamın %50’si 2019 yılı beyan sınırı olan 40.000 TL’nin altında kaldığı için Yıllık beyanname ile beyan edilmez.

GVK 22/3 Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır.

İstisna edilen tutar üzerinden 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir.

Serbest meslek kazanç mükellefi olan bir kimse bir lise öğrencisinin özel okul masraflarını karşılar ise bu giderleri serbest meslek defterine kayıt edip KDV ve Gelir vergisi yönünden indirim konusu yapabilir miyiz?

GVK 68. Maddesinde Mesleki giderler sayılmıştır. Bahsettiğiniz Giderler deftere yazılmaz. KDV indirilmez.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir