Close
Close

İş yeri kira stopajın ödenmemesinden mülk sahibinin sorumluluğu var mı?

İşyeri kira geliri elde eden mükellef stopajı beyannamesinde düşmek istiyor ancak kiracı stopaj ödemelerini yapmamış gözüküyor. Bankadan kiralarını ödediği halde stopaj ödenmemesi kiracının sorumluluğudur diye düşünüyorum. Bu durumda biz stopajı beyannamede düşersek sorun olur mu? 

İş yeri kiralarından kesilen veya kesilmeyen GV stopajını Mal sahibi yıllık beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup eder.

Kiracının GV stopajını ödememesinden dolayı mal sahibinin sorumluluğu yoktur. Sorumlu Kiracıdır. Ancak Mal sahibi Yıllık GV beyannamesinde iade çıkması halinde kiracının GV stopajını ödemedikce iade veya mahsup işlemi yapılmaz.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts