Close
Close

İş yeri kira faturasını gayrimenkulun emlak değerine göre mi düzenlemeliyiz?

Gayrimenkulün emlak beyan değerinin % 5’i tutarında kira beyan edilmesi gerekmektedir. Kira faturası kesen bir firma %5 + KDV mi yoksa %5’i KDV dahil mi uygulamalıdır?

% 5 uygulaması fatura düzenlenmesi için değildir. Fatura Gerçek kira bedeli ne ise o tutardan düzenlenir. % 5 uygulaması mal sahibinin beyan edeceği kira geliri Emlak vergi değeri için kullanılan bir yöntemdir. 

İlgili maddede % 5 hesaplaması yapılmadan önce Gayrimenkulün emsal kira bedeli mukayesesi yapılır.

Kiraya verilen yerin aynı vasıf da olan hemen yanında, altında, üstünde aynı sokaktaki Emlakların kira bedeli emsal olarak alınır. Bunlar yok ise % 5 hesaplaması yapılır. (GVK Md. 73)


Kirada oturduğu evini işyeri adresi olarak nalbur malzeme alım satımı olarak bildirerek açılışı müracaatımızı yaptık yoklamayı bekliyoruz. Kendisine, mali müşaviri olarak; senin verdiğin kiranın tamamını değil makul rakamdan muhtasarda bildirilir. (evin tamamını sonuçta işyeri olarak kullanmıyor) evine yaptığın market harcamalarının tamamını değil ama bir kısmı indirilir.(hepsi olmaz sonuçta eşine çocuğuna aldığın yiyeceklerde var) elektrik su vs. yarısını giderleştiririz. Söylediklerimde yanlış bir şey var mı?

Kiranın tamamı için GV stopajı yapılır. 

Market alış verişi gider yazılamaz. 

Elektrik su giderinin yarısın giderleşeceği kazanç unsuru SM erbapları içindir. (GVK Md.68) Ticari kazanç için böyle bir oran yok. 

Ticari kazanç giderleri GVK 40. maddede sıralanmıştır. Madde de giderler için oran yok.

Düşünceniz doğru değil.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts