Close
Close

Hurda ürünleri KDV’siz olarak satabilir miyiz?

2.el olarak KDV’li satın aldığımız inşaat iskele ve kalıp malzemelerini satmak istiyoruz. Hurda olarak KDV’siz satmamız mümkün mü?

Aktife kayıtlı kıymetlerin normal kullanımları sonucunda hurda haline gelmeleri halinde, bunların tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV istisnası söz konusudur. 

Maddeye göre metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi KDV’den istisnadır. Bunların satışında KDV hesaplanmaz. 

Ancak; sabit kıymetin hurda olarak ve KDV istisnası uygulanarak satılması halinde hurda satış bedelinin genel vergi oranı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutar, satışın yapıldığı dönem KDV beyannamesinde “Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesi ” satırında beyan edilecektir.

Teknik servis işleri yapan mükellefimizin elinde (stoklarda) hurda malzeme bulunmaktadır. Mükellefiyeti kapatmak istiyoruz. Hurda malzemeyi nihai tüketiciye veya kendisine KDV’siz olarak kesebilir mi?

KDV hesaplamadan fatura düzenlenir. 

Ancak bu mallar için önceden indirilen KDV’si ilave KDV olarak beyan edilir. (KDVK Md. 30)


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts