Close
Close

İnternet üzerinden yapılan satışlar için ÖKC kullanabilir miyiz?

İnternet üzerinden perakende satış yapılacak. Bildiğiniz gibi perakende satışlarda Ö.K.C kullanma zorunluluğu var. İnternet üzerinden perakende satışlarda Ö.K.C kullanmama ile ilgili bir tebliğ ya da duyuru var mıdır? Ö.K.C kullanmak zorunda mıyız?

Satışın yüz yüze veya internet üzerinden yapılması ÖKC kullanma mecburiyetini ortadan kaldırmaz.


Mükellef yazar kasa fişi ile emtia alımı yapıyor. Şirketin kayıtlarına işleyebilir miyiz?

ÖKC fişi ile ticari mal alınmaz. Fatura olması gerekir.


E- Fatura mükellefleri ÖKC kullanabilir mi?

E fatura ve e defter mükellefi olan, pastane, cafe işletmesi faaliyetinde bulunan işletmenin Perakende tezgâh satışları için kullandığı yeni nesil ökc cihazı kullanmaya devam edebilir mi? 

Gün sonu cihazlardan alınan z raporları e defter sistemine kaydedilerek işleme devam edilmesi doğru mudur?

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına kayıtlı bulunan ve 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak ÖKC kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile 1/6/2019 tarihli ve 30791 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan 507 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “NİHAİ TÜKETİCİ” açıklamasına yer verilerek düzenlenmesi de mümkün olup bu şekilde düzenlenen e-Arşiv Faturalar perakende satış fişi veya ÖKC fişi olarak kabul edilecektir. “

Şahıs işletmesi ev tekstil ürünleri satış mağazası var. Sadece toptan satış olduğu için ökc zorunluluğu yoktur değil mi? 

Toptan ticaret yapan mükellefler ökc kullanmak zorunda değildir.

BU İÇERİKLER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Gelir vergisi beyannamesinde ÖKC fişleri indirim konusu yapılır mı?

Vergi dairesi ÖKC kullanmadığı için firmaya ceza kesebilir mi?

ÖKC fişleri B formunda beyan edilir mi?


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts