Close
Close

Elektrik ve posta harcamalarına ait carileri hangi hesapta takip edebiliriz?

Firmaların yapmış olduğu elektrik giderleri ödemesinde cari hesap 320 mi olmalıdır yoksa 329 hesap mı kullanılmalıdır? Ayrıca kargo ödemeleri için cari ne olmalıdır?

Her iki ödeme için 329 hesap kullanılır.


Leasing yoluyla alınan makinaların, Leasing firması tarafından yapılan dövizli sigorta poliçelerinde hangi kur dikkate alınır. Bu sigorta poliçesini 260 hesaba mı atmak gerekir yoksa 180 hesaplar kullanılmalıdır?

Poliçenin Yapıldığı tarihteki MB Döviz alış kuru ile değerlenir. 180 hesapta takip edilir.

Related Posts