Close
Close

E- Defter mükellefleri geçici vergi dönemlerinde dönem sonu yansıtmalarını yapmak zorunda mıdır?

E-defter olan mükelleflerin e-defter berat yüklemelerinden önce her geçici vergi döneminde (31.03- 30.06- 30.09- 31.12) dönem sonu yansıtma (gelir gider-kar & zarar) kayıtlarının yapılması zorunlu mudur?

Yansıtma işlemleri yıl sonunda da yapılabilir.

Mükellefim tarafından sigorta şirketlerine kesilecek olan, hasar danışmanlık hizmeti, malzemeli ve işçilikli dosya onarım bedellerinde tevkifat uygulanacak mıdır? Eğer uygulanacak ise malzeme ve işçilik ile danışmanlık hizmetinin tevkifat oranı ne olmalıdır?

Malzeme hariç hizmet faturasında hesaplanan KDV’den 5/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır. 

01/03/2021 Tarihinden itibaren TÜM KDV MÜKELLEFLERİ tarafından AŞAĞIDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA HİZMET vermeleri halinde düzenlenecek, Faturada hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. (KDV dahil 1.000 TL’nin üstünde) 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 – “2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 SAYILI KANUNA ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, **Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

**Bankalar, Sigorta ve Reasüransa Şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve TEBLİĞDE ÖZEL OLARAK Belirlenmeyen DİĞER BÜTÜN HİZMET İFALARINDA söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts