Close
Close

Bankalara düzenlenen kira faturalarında KDV tevkifatı olmalı mıdır?

Bankalara düzenlenen kira faturalarında KDV tevkifatı olmalı mıdır?

01/03/2021 Tarihinden itibaren G.menkul sahibi mükellef tarafından bankaya kiralanan yer için düzenlenecek Kira Faturasında hesaplanan KDV için 5/10 oranında KDV tevkifatı yapacaklar. 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 35) MADDE 9 2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ” ” KDV MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN, 

**5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar,

**Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 

**Döner sermayeli kuruluşlar, 

**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 

**BANKALAR, SİGORTA ve reasürans şirketleri, 

** Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları 

**Kalkınma ajanslarına ifa (yapılan) edilen ve tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer BÜTÜN HİZMET ifalarında söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır. 

Motor kiralayarak motor kurye işi yapan işletmede KDV tevkifatı uygulamalı mıdır?

Tebliği de kurye taşımacılığı konusunda açıklama yok. 

Ancak; Tevkifata tabi olsa da nihai tüketiciye verilen kurye hizmetinde KDV tevkifatı yapılmaz. 

KDV mükellefi olanlara yapılacak kurye taşımacılığında da KDV dahil 1.000 TL’nin üstündeki taşımada 2/10 oranında KDV tevkifatı hesaplanır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts