Close
Close

BAĞ-KUR primleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılır mı?

Serbest meslek erbabı avukat örneğin üst tavan üzerinden bağ kur prim öderse aylık 9.256,13 TL Yıllık 111.073,56 TL yıllık beyanname matrahtan tamamını düşebilir miyiz? 

Sınır olmaz Ödenen BAĞ-KUR priminin tamamı yıllık GV beyannamesinde indirilir (Ödenmesi koşulu ile)


Özel halk otobüslerinde hasılat esaslı vergilendirme usulünde gelir gider belgeleri defter kayıtlarına aynı şekilde KDV dahil yazılmaktadır. Geçici vergi ve gelir vergisinde KDV dahil tutarın %10’u vergiye tabi kazanç olarak alınmaktadır. Sormak istediğim konu, gelir tablosu karı ile vergilendirilen kar arasındaki fark için nasıl bir işlem yapmamız gerekir?

Farklı bir işlem yapılmaz. Normal gelir tablosu beyanname ekinde yer alır ve ilgili hesaplar yazılır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts