Close
Close

Ayda bir gün çalışacak şekilde personel ile iş sözleşmesi imzalayabilir miyiz?


Şirketimizde çalışacak bir işçi için ayda 1 gün çalışacak şekilde kısmi süreli iş sözleşmesi yapabilir miyiz Kısmi süreli iş sözleşmelerinde 20 günden fazla çalışma olmuyor ancak bunun en az çalışma süresi ile ilgili bir mevzuat var mı?

İşçi ile yazılı anlaşma yapılması halinde ayda bir günlük bildirimde yapılabilir.


Kısmi süreli hizmet sözleşmesi örneği SGK ya verilecek mi? Eksik gün bildirimi net üzerinden gönderilmeye ne zaman başlanacak? 

27 Mart 2018 tarihinden itibaren “Eksik gün bildirim formu”nun düzenlenmesine gerek kalmamış bulunmaktadır. 

Dolayısıyla işyerinde bundan böyle 10 kişiden az sigortalı çalıştıran işverenlerde, eksik günleri (kodlarıyla) sadece aylık bildirgede beyan edecekler ve ay içinde eksik gün veya eksik kazanç bildirilen sigortalılar ile ilgili kanıtlayıcı belgeleri istenilmesi durumunda SGK’ya ibraz edeceklerdir. 

Bu hüküm, yasanın yayımlandığı 27.03.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten önceki süre için (10 sigortalıdan az çalıştıran işverenler açısından) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102’nci maddesinde belirtildiği gibi işlem yapılması gerekmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Karenaudit veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts