Close
Close

Anonim şirketlerde yönetim kurulu görev dağılımı her sene yapılmalı mıdır?

Tek ortaklı Anonim Şirket, yönetim kurulu seçiyor. Yönetim kurulu 3 yıla kadar seçilebildiğinden 3 yıl olarak seçiliyor. Fakat yönetim kurulu başkanı 1 yıl olarak seçilebiliyor.  Yönetim başkanı seçilmesi zorunlu mu?

Görev bölümü kanunda açıkça her yıl yapılmasına yer verilmiştir. Ancak tescile tabi bir olgu değildir. Temsil üç yıl verilmiş ise her yıl sirkülerin yenilenmesi gerekmeyecektir. 

Eylül 2020’de birden fazla ortak ile bir şirket kuruldu. Şirket ortaklarından bir tanesi aracını yeni kurulan ortağı olduğu şirkete sattı. Şu anda araç bedeli kadar şirkette alacağı gözükmektedir. Yine aynı ortağın şirket kuruluşundaki sermayeyi şirkete henüz yatırmadığı için sermaye taahhüt hesabı borç bakiyesi vermektedir. Yönetim kurulu şirket ortağının araç satışından dolayı şirkette gözüken alacağını sermaye taahhüt hesabı ile virman yapılarak kapatılması konusunda karar alabilir mi?

Konu hakkında TTK da tanımlama bulunmamaktadır. Kaldı ki araç satışından doğan bu alacak aslında ticari alacak halindeki alacaktır.  Ortağın sermaye taahhüdü yerine kayda alınması mali bakımdan değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu değerlendirilmektedir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts