Close
Close

Yeni aldığımız binek aracın gider kısıtlaması kapsamında muhasebe kaydını nasıl yapmalıyız?

Araç bedeli 260.000 TL, ÖTV 400.000 TL, KDV 120.000 TL olmak üzere toplam 780.000 TL değerinde binek otomobil satın aldık. 
Alış muhasebe kaydını yaparken 140.000 TL’yi direk gider yazıp geri kalan 640.000 TL’sını 254 Taşıtlar hesabına kaydetsek ve amortisman ayırırken 160.000 TL lik kısım üzerinden amortisman ayırıp KKEG göstermeden işlem yapabilir miyiz?

Aşağıdaki bilgi ve örneğe göre işlem yapınız. 

YENİ (İLK İKTİSAP) BİNEK OTOMOBİL ALIMI VE AMORTİSMANI NA İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP GİDER YAZILMASI HALİNDE: 

7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 140.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. 

Örnek: (XYZ) Anonim Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.02.2020 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. 

Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. 

Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (120.000 + 57.600) olan 177.600 TL, 2020 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 140.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 37.600 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. 

Buna göre; 

Binek otomobilin vergisiz bedeli: 200.000 TL, 

Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 177.600 TL. 

Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 140.000 TL. 

KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 177.600- 140.000 =37.600 TL 

Alış Muhasebe kaydı; 

—————-15/02/2020————- 

760 / 770 140.000 

689 (KKEG) 37.600 

254 200.000 

102 377.600

 —————–/——————–


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts