Close
Close

Yatırım teşvik belgesi olan firmanın zarar etmesi durumunda kurumlar vergisi beyannamesinin yatırım indirimi ekleri kısmı doldurulacak mı?

Bölgesel teşvik yatırım belgesi olan firmamızın 2020 yılında zarar çıkması halinde kurum vergi beyannamesinde yatırım indirimi bölümünü doldurmamız gerekir mi?

Zarar olduğu için doldurulmayacağı görüşündeyiz.

__________________________________________________________

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ

Amaç

❑Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek, ❑Arz güvenliğini sağlayabilecek, 

❑Dışa bağımlılığı azaltabilecek,

 ❑Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,

 ❑Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek, 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında asgari 50 milyon TL, diğer yatırımlar için asgari 500 milyon Türk Lirası üzerindeki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesidir.

Proje Bazlı Teşvik Sistemi Mevzuatı 

Yatırımlar Kanun ve Karar hükümleri çerçevesinde desteklenmektedir. 

▪ 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanun (07.09.2016 tarihli Resmi Gazete) 

▪ 2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” (26.11.2016 tarihli Resmi Gazete) 

2020 dönemine ait geçici vergi taksitlendirmesi yapıp ilk iki taksitini ödedik. Kurumlar beyannamesinde geçici ödenmemiş gibi işlem mi yapmamız gerekir?

Sadece ödediğiniz Geçici vergi indirilir.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts