Close
Close

Yanlış düzenlenen E-SMM’ler e-belge sistemi üzerinden iptal edilmeli midir?

Avukatların Savcılıklara düzenlediği e-smm’lerin hatalı olması (tevkifatlı düzenlenmesi gereken makbuzun tevkifatsız düzenlenmesi) nedeniyle bu makbuzların iptal edilerek yeniden düzenlenmesi halinde, iptal edilen e-smm’ler için GİB ‘in ebelge.gib.gov.tr uygulamasında da iptal talebi oluşturulması gerekmekte midir? İptal talebi oluşturulduğunda ilgili Savcılık tarafından bu iptal talebinin kabul edilmemesi durumunda bunun herhangi bir sonucu olur mu?

Hatalı düzenlenen e-smm kayıtlar alınmaz. Makbuzun çıktısı alınarak saklanır Yenisi düzenlenir.

Yeni makbuza eski makbuzun tarih ve numarası yazılarak iptal edildiği notu yazılır.

479114 nace (radyo, tv, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret) koduyla satış yaptığımızda e faturaya geçme zorunluluğumuz var mıdır?

VUK 509’a göre ; Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları mükellefinizin yaptığı iş faaliyet kolu yukarıdaki kriter kapsamında kalıyorsa (6563 sayılı kanun dahil), sipariş ve satın alma süreçleriniz dahil hepsini detaylı incelemek gereklidir e-fatura-e-arşiv fatura uygulamasına ve takip edilen dönem itibariyle de e-defter uygulamasına dahil olacaktır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts