Close
Close

Vergi mükellefi olmayandan kiralanan araç için Stopaj ve KDV hesaplanacak mı?

Vergi mükellefi olmayan bir kişiden kiralanan araç ile ilgili gider pusulası keserken %20 stopaj dışında KDV’de hesaplanacak mı?

20 GV stopajı ve % 18 KDV hesaplanır KDV (2) no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir. Hesaplanan KDV (1)no.lu KDV beyannamesinde indirilir.

2020 Yılı için belirlenen 5.500 TL Araç kira bedelleri için şirket personelimizden kiraladığımız 5.500 TL’sini aşan araç kiralarına ait Kdv2 ve Kdv1 hesaplanması ne şekilde yapılması gerekmektedir. İlgili Kdv ve Muhtasar beyanı 5.500 TL üzerinden verilip kalan kısım direk KKEG olarak mı dikkate almalıyız?

5.500 TL üzerinden kiralama olması halinde kiralama bedelinin tamamı üzerinden % 20 GV stopajı yapılır. Bu tutar üzerinden % 18 KDV hesaplanır. 2 no.lu beyanname ile Beyan edilir. 1 no.lu KDV beyannamesinden indirilir. Kira bedelinin 5.500 TL kısmı giderleştirilir. Fazlası varsa KKEG olarak kayıtlara alınır.

Yeni çıkan yasaya göre yakıt faturalar için Araç yakıt giderlerinin %30’luk kısmı KKEG yazılacak denmektedir. KKEG’in KDV’si de hangi hesaba atılacak.? Bu faturaların KDV durumu nasıl olacak?

Gider belgesinin %70’lik kısmı gidere KDV’nin %70 kısmı indirilir.

Gider yazılmayan %30’luk kısım ile KDV inin indirilemeyen % 30’luk kısmı KKEG yazılır.

Konu: Şirket ortağından kiralanan araç için yapılan kira ödemelerinin tevsik zorunluluğu kapsamında olup olmadığı hk.

… şirket ortağından kiraladığınız aracın kira bedelinin banka aracılığıyla ödenme zorunluluğunun bulunup bulunmadığı hususunda…

…Kendisinden araç kiralanan şirket ortağının araç kiralama faaliyeti ile uğraşan mükelleflerden olması durumunda, söz konusu aracın kiralanmasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin tutar sınırlaması olmaksızın,

– Aracı kiralanan şirket ortağının, söz konusu araç kiralama faaliyetini ticari organizasyon gerektirmeyecek şekilde yapması durumunda, şirket ortağınıza araç kiralama bedeli adı altında yapılan 7.000 TL’yi aşan tutardaki ödemelerin,

mezkûr Genel Tebliğde öngörülen usul esaslar dahilinde, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve söz konusu kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.

Nihai tüketiciden kiralanan araçlara yüzde kaç stopaj uygulanır?

Nihai tüketicilerden kiralanan araçlar için %20 stopaj yapılır.

7194 sayılı kanunun kapsamında binek araçlarda gider kısıtlaması ve amortisman ayrılmasıyla ilgili araç kiralamalarda 5.500 TL’lik bir sınır getirildi. Finansal kiralama vasıtasıyla alınan binek araçlarda nasıl bir yol izlenecek muhasebe kayıtları nasıl yapılacak. Finansal kiralamalar alınan binek araçlar kanun kapsamına giriyor mu? Çünkü her ay finansal kiralama firmasından bir fatura gelecek bunun muhasebe kaydı nasıl yapılacaktır?

Muhasebe kaydında değişiklik olmaz. 700 hesaplara gider yazılır.

Aylık 5.500 TL aşan kira bedelleri KKEG olarak kayıtlara alınır.

2018 yılında gider pusulası ile bireyselden aldığımız bir aracın satışını yapıyoruz. Bu araç daha sonra kiralama firmasına kiraladığımız araçlardan. Ayrıca aracı zararına satıyoruz. Faturayı nasıl kesmeliyim? KDV oranı kaç olmalıdır?

Araç kiralaması işi yapıyorsanız, düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplayacaksınız.

Kiraladığımız araç için tarafımıza kesilen TPC faturasını, aracı kullanan tüzel ortağım olan firmaya yansıtacağım. Bu faturayı yansıtacağım için yani gelir kaydedeceğim için fatura giderleştirilebilir mi? Yoksa KKEG olarak kayıtlara alıp mı yansıtmam gerekir?

Cezalar KKEG olarak kayıtlara yer alır.


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir