Close
Close

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınacak cep telefonu için düzenlenecek gider pusulasında KDV hesaplanmalıdır?

Gider pusulası ile 2. el cep telefonu alımında stopaj uyguluyoruz. Ayrıca KDV uygulanacak mıdır?

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan eşya (cep telefonu) için düzenlenecek Gider pusulasından GV stopajı ve KDV HESAPLANMAZ. 

GV stopajı GVK 9. maddesinde belirtilen Esnaf muaflığından yararlanan kişilerden satın alınan mal ve hizmetler için yapılır. Nihai tüketiciye yapılan taşıma hizmeti için KDV tevkifatı hesaplanmaz.

Ocak 2021 döneminde bir adet telefon aldık. Ancak satın alan arkadaşlar fatura almamış. Şu an da fatura almamız da mümkün değil ve Gider pusulası düzenlemedik. Alınan telefonu demirbaş yazabilme durumu var mı? 

Yapılan işlem vergi ve muhasebe kurallarına uygun değildir. 

Fatura ve benzeri belge olmadan kayıt yapılmaz. Kredi kartı slipi belge değildir.

E- faturaya tabi bir mükellefim bayan kıyafeti satıyor. Müşterilerden gelen iadeler için gider pusulası mı kesmesi gerekir yoksa iade faturası kesmesi daha mı doğru olur?

Vergi mükellefi olan alıcılar iade faturası düzenleyecektir. 

Nihai tüketicilerin mal iadeleri için gider pusulası düzenlenir.

Mükellefim satın aldığı terlikleri vergi mükellefi olmayan evden çalışan ev hanımlarına elde nakış işleterek satmaktadır. Ödediği nakış bedelleri için gider pusulası düzenlemek istiyor. Stopaj oranı kaç olmalıdır? 

% 2 oranında GV stopajı yapılır. (GVK MADDE 94/13-a)

________________________________________________________________________________

Nihai tüketicilerden iade alınan ürünler için düzenlenen gider pusulasında stopaj hesaplanır mı?

İnternetten satış yapan bir mükellef nihai tüketicilere sattığı ürünler alıcı tarafından iade edildi. İade gelen ürünlerle ilgili, iade eden nihai tüketici olduğu için gider pusulası düzenleyip KDV’li olarak iade gelen ürünü tekrardan stoklarımıza alarak indirilecek KDV olarak işleme alıp, iade işlemi ile ilgili düzenlenen gider pusulası için stopaj hesaplaması yapacak mıyız?

Gider pusulasında GV stopajı yapılmaz. Mal bedeli ve KDV gösterilmesi yeterlidir.

_____________________________________________________________________________

7 Bin TL üstü gider pusulası ile alınan ürünlerin ödemesi banka kanalı ile mi yapılmalıdır?

Defterini tuttuğumuz kuyumcu mükellefin düzenlemiş olduğu ve vergiden muaf gerçek kişilerden alınan, 7.000 TL’yi geçen gider pusulalı altın alışları için banka ve diğer kurumlar aracılığıyla mı geri ödemesi yapılması gerekir?

7.000 TL üzerindeki, işlemler bankadan yapılması gerekir.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts