Close
Close

Toptan ve perakende balık teslimlerinde uygulanacak KDV oranı nedir?

Balık halinden yapılan balık alımlarında KDV 1%. Balık halinden yapılan alışverişler dışında yapılan bu ticaretten sonraki halkalarda KDV % 1 mi 8% mi olur? 

Toptancı halleri ve su ürünleri toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların bunlar tarafından gerçek usulde KDV mükelleflerine tesliminde KDV oranının %1, diğer teslimlerde % 8 olarak uygulanması gerekir. 

Bahsi geçen ““su ürünleri toptan satış yerleri” 19.06.2002 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. 

Yönetmeliğin 5. Maddesinde göre “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde su ürünlerinin toptan alım ve satımının su ürünleri halinde veya su ürünleri toptan satış merkezinde yapılması zorunludur. İhraç edilmek veya işlendikten sonra iç tüketime arz edilmek üzere, tekneden tekneye veya doğrudan su ürünleri sanayiine yapılacak satışlar hariç, su ürünleri hali veya toptan satış merkezi dışında su ürünlerinin toptan satışı yapılamaz.” 

Buna göre ilgili mevzuatına göre su ürünleri toptan satış yerleri; “su ürünleri hali” ile “su ürünleri toptan satış merkezi” olup, söz konusu yerlerin kuruluş ve çalışma usul ve esasları adı geçen Yönetmelikte ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. 

Bu çerçevede balık teslimlerindeki % 1 KDV oranı yalnızca anılan yönetmeliğe göre kurulmuş olan “su ürünleri halleri” ile “su ürünleri toptan satış merkezlerinde” faaliyette bulunanlara yapılan satışlarda ve bunlar tarafından da gerçek usulde KDV mükelleflerine yapılan satışlarda geçerli olacak, bunun dışındaki teslimlerde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.


Kaynak: ismmmo
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts