Eğitim kurumlarına yönelik kazanç istisnasından yararlanma koşulları nelerdir? 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim Devamını oku..