Tevsi yatırımlarda işletme aktifindeki sabit kıymetlerin yeniden değerlenmiş tutarları hesaplanırken yeniden değerleme katsayıları mı ÜFE katsayıları mı dikkate alınacaktır? Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A  maddesinde yer Devamını oku..