Yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde, işin bitim tarihi nasıl tespit edilmektedir? Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve Devamını oku..