2018 yılı gelir vergisi beyanında genç girişimcilik istisnasının sehven kullanılmadığı görülmüştür. Bunun için defter beyan sistemi üzerinden gelir vergisi beyanı düzeltme yapılabilir mi? VUK pişmanlık Devamını oku..