Sözleşmelerde yer alan cezai şart taahhütleri damga vergisine tabi midir? 6728 sayılı Kanunun 24/b maddesiyle 488 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin sonuna, “Pey akçesi, cayma tazminatı, Devamını oku..