Defter-beyan kullananlar e-defterlerde olduğu gibi berat oluşturacak mı? Defter-beyan sisteminden kullanan Serbest Meslek Erbapları, E-Defter gibi Berat e-defter beratı oluşturacak mı? Serbest meslek erbabı Defter Devamını oku..