Basit Usulden Yararlanamayacak Olanlar Kimlerdir? 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 51 inci Maddesi Hükmüne Göre Basit Usulden Yararlanamayacaklar: Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite Devamını oku..