Close
Close

Özel matrahlı faturayı e-Fatura portalından nasıl düzenleyeceğiz?

KDV’nin sıfır geçilmesi gereken bir e-fatura keserken hangi kod seçilmelidir?

İstisna kapsamında bir fatura kesiliyorsa İSTİSNA fatura tipi seçilip KDV Mevzuatında öngörülen istisna türlerinden hangisine göre işlem yapılacaksa ona karşılık gelen kod seçilmelidir. Eğer fatura istisna kapsamında düzenlenen bir fatura değilse SATIŞ fatura tipi seçilip 351 “ İstisna Olmayan Diğer” kodu seçilmelidir.

Portalde özel matrahlı fatura nasıl düzenlenir?

Portaldan E-fatura kesiyoruz. Güncellemeden sonra özel matrahlı fatura kesiyoruz. Özel matrahlı Bilgileri bölümünde Özel Matrah Nedeni:”806″ olarak seçtik.
Özel Matrah bilgileri bölümündeki;
Özel Matrah:
Yüzde:
Vergi Tutarı:
bölümlerine ne yazacağız . Bu bölümleri boş geçtiğimizde fatura oluşturmuyor.
Özel matrahlı faturalarda tutarın içinde vergi de olduğundan mal/hizmetin ne kadarının vergiye ait olduğunun anlaşılması için bu alanlar konulmuştur. Özel matrah ile ilgili olarak GİB Portalinden keseceğiniz faturadaki alanların açıklamaları şu şekildedir:– Özel Matrah alanı: Vergi matrahınız nedir? Mal/hizmet tutarınız vergi dahil 100 TL olabilir. Bunun kaç TL’si vergi matrahıdır.
– Yüzde: İçindeki KDV yüzdesi nedir? Vergi matrahından % kaç oranında KDV alınmaktadır.
– Özel Matrah Nedeni: İlgili kalemin özel matrah nedeni listeden seçilir.
– Vergi tutarı: Tutar kısmının kaç TL’si vergidir?(KDV tutarı).Portaldeki bu 4 alanın doldurulması gerekmektedir. Buna göre örneğin KDV dahil tutarınız 500 tl ise iç yüzde yöntemi kullanılarak bu tutarın içinde ne kadarının KDV olduğunu ve asıl KDV matrahının ne kadar olduğunu bulmalısınız. Bunun için aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz;KDV Dahil tutardan KDV matrahının bulunması = KDV Dahil Fiyat/(1+KDV Yüzdesi)
KDV Dahil tutardan sadece KDV tutarını ayrıştırmak istiyorsanız = KDV Dahil Tutar * KDV Oranı/(100+KDV Oranı)Örnek olarak KDV Dahil Tutarınız 500 TL ise
– KDV Matrahı = 500/(1+0,18) = 423.73 olacaktır.
– KDV Tutarı = 500*18/(100+18) = 76.27 olacaktır.Buna göre bu alanları doldurarak faturanızı oluşturabilirsiniz. Ayrıca KDV Kanununda belirtilen hangi özel matrah tipine giriyorsa ona ait olan faturanın Not kısmında “KDV DAHİLDİR” bilgisi yer almalıdır.Özel matrahla ilgili olarak ayrıca 27623 numaralı sorunun cevabına bakınız.Diğer taraftan 7104 sayılı kanunun 6. maddesinin (f) bendinde yapılan düzenleme ile KDV 23/f maddesi eklenmiş ve 812 koduyla yeni bir özel matrah türü daha belirlenmiştir. mevzuat şubelerinden alınan bilgi doğrultusunda bu madde kapsamında düzenlenecek faturalarda gerçek satış fiyatı gösterilecek, kdv matrahı olarak alış bedeli düşülen miktar esas alınacak olup buna kdv oranı uygulanacaktır. Buna göre GİB Portalı üzerinde manuel olarak bu tip fatura düzenlenirken 812 kodu seçildiğinde KDV tutarı alanı serbest alan olarak ( elle müdahale edilebilir) gelecektir. kdv 0 geçilecek ve kdv tutarı alanına mevzuata uygun olarak hesaplanan KDV tutarı girilecek olup faturanın açıklama alanına aracın alış bedeli ve KDV Matrahı ayrıca belirtilecektir.812 Kodlu bir fatura örneği verecek olursak ( araç binek otomobili ise KDV Oranı %1);Araç Alış Bedeli: 66000
Araç Satış Bedeli: 66500 ise;KDV matrahı : 500 ( Araç satış bedeli-Araç Alış Bedeli)
KDV yüzdesi: 1buna göre portalde;Özel Matrah : 66000
Yüzde : 1
Özel Matrah Nedeni : 812
Vergi Tutarı : 5Satırda ise;
Birim Fiyat 66500 ( gerçek satış bedeli)olarak belirtilecek KDV Oranı kısmı 0 geçilip KDV Tutarı kısmına manuel olarak ( 500*%1=5) tutarı yazılacaktır. Böylece ödenecek tutar 66505 TL olarak gösterilmiş olacaktır.

Kaynak:GİB
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Logomuhasebe karen ltd veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.